Marsipankake

Huffameg så er det 
masipankake igjen.
Ennå et lokk 
som skal tette igjen

Alt hva jeg føler 
å holder godt skjult
Begeistring kan høres
og ikke noe hult

Det ligner suksess
og smaker som avtalt.
Vi gjør det igjen
om vi føler oss gråtkvalt