Bilder

Album01
Eit utvalg bilder uten noen bestemt kategori.

Englene
Etter turer på forskjellige gravsteder

Blomster
Ein tur ned til Liajsøen i Liabygda er ein finn opplevelse