Automat

Direkte importert laminert materiale
til forlystelse en sånn vanvittig stund

For senere å vandre i virkeligheten,
fornedrelsen, og løfte deg opp til et sted,
der din neste maler sjeler med elendigheten sin.

Det vi trenger importerer vi direkte,
fra en pulserende åre.

Når alle er blitt tilfreds, høy og slapp,
siler vi ut, det som glapp, moralsk for oss,
moralsk for oss, for et øyeblikk siden.

Som en automat, ikke til noe spesielt
bare en helt vanlig.